Đóng hàng và chằng buộc hàng hóa vào container 40’flat rack

AVTTrans đã hoàn thành việc đóng hàng vào container và chằng buộc hàng hóa trong sáng ngày 23/01/2018 để xuất khẩu đi Đan Mạch

Hàng hóa : 5 x boatlandings

Kích thước : 13,113m x 3,610m x 2.30m – 14 tons.

001002003004005

In einigen fllen ghostwriter preise within best-ghostwriter.com untersttzen diese ihre arbeitnehmer finanziell und/oder organisatorisch