THẾ NÀO LÀ HÀNG SIÊU TRƯỜNG SIÊU TRỌNG
THẾ NÀO LÀ HÀNG SIÊU TRƯỜNG SIÊU TRỌNG

VẬN CHUYỂN HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ I Quy định về hàng siêu trường, siêu trọng 1. Hàng siêu trường là hàng không thể tháo rời, khi xếp lên phương tiện vận chuyển có một trong các kích thước bao ngoài (của tổ hợp phương tiện và hàng hóa xếp trên phương […]