Khái niệm về ” ngày” trong việc tính thời gian bốc dỡ hàng của hợp đồng thuê tàu chuyến

  • Ngày (days) là ngày theo lịch
  • Ngày liên tục (Running days ), những ngày kế tiếp nhau trên lịch kể cả ngày lễ, ngày chủ nhật
  • Ngày chủ nhật (WD : Working days ) là những ngày làm việc chính thức tại các cảng do luật pháp của từng nước quy định hay do nhà chức trách địa phương hoặc tập quán cảng bốc/dỡ quy định laoij trừ những ngày nghỉ và ngày lễ (Non-working days and holidays excluded ). Thông thường phần lớn các cảng trên thế giới quy định ngày làm việc dài 24 tiếng đồng hồ bắt đầu từ 0 giờ nửa đêm này đến 24 giờ nửa đêm sau bất kể công việc bốc dỡ hàng có sử dụng hết hoặc không hết thời gian. Nhưng cũng có một số cảng quy định ngày làm việc không dài 24 giờ. Ví dụ : Ở các nước Trung Mỹ, ngày làm việc của các Cảng kéo dài 8 tiếng đồng hồ từ thứ 2 đến thứ 6 và chỉ dài 4 tiếng đồng hồ vào thứ bảy vì ngày nghỉ cuối tuần bắt đầu từ 11 giờ trưa ngày thứ bảy. Do đó quy định rõ “ngày làm việc 24 tiếng đồng hồ” (Working days of 24 hours ) là để có sự nhìn nhận thống nhất, tránh hiểu lầm
  • Ngày làm việc 24 giờ liên tục (Working days of 24 hours consecutive hours), là ngày làm việc 24 giờ, chứ không phải là ngày làm việc 8 giờ. Ngày dài 24 tiếng đồng hồ bắt đầu từ 0 giờ nửa đêm này đến 24 giờ nửa đêm sau, không phân biệt ngày làm việc, ngày nghỉ hay ngày lễ. Cách tính này có lợi cho chủ tàu vì nó rút ngắn thời gian bốc/dỡ hàng của tàu tại cảng bốc/dỡ
  • Ngày làm việc tốt trời (WWD : Weather working days) là những ngày thời tiết tốt cho phép tiến hành công việc bốc/dỡ hàng. Ngày mưa, gió, bão là thời tiết xấu không thể tiến hành bốc hoặc dỡ nên không tính. Thời tiết tốt xấu ảnh hưởng đến thời gian bốc/dỡ. Do đó người ta quy định: Ngày thời tiết tốt cho làm hàng (Weather permitting days ) mới được tính vào thời gian bốc/dỡ. Thời tiết xấu gây trở ngại cho bốc/dỡ như : Mưa, bão, gió to, sóng lớn, động đất… thì thời gian ấy sẽ không được tính vào số ngày bốc/dỡ. Trong hợp đồng thuê tàu, cần có những quy định chính xác, rõ ràng về thời gian bốc/dỡ hàng vì nó liên quan mật thiết đến lợi ích của chủ tàu và người thuê
  • Ngày chủ nhật (Sundays ) là ngày nghỉ cuối tuần do luật phát của từng nước quy định. Ngày chủ nhật thường là ngày nghỉ làm việc, nhưng cũng có thể tiến hành bốc /dỡ tùy theo quy định của hợp đồng.
  • Ngày lễ (Holidays ) bao gồm những ngày lễ quốc gia và ngày lễ quốc tế. Trong ngày lễ này thường nghỉ làm việc, nhưng cũng có thể tiến hành bốc/dỡ hàng tùy theo quy định của hợp đồng

Từ những khái niệm về ngày nói trên, ta thấy được thời gian cho phép bốc dỡ hàng khác hẳn so với ngày tính trên lịch thông thường. Ví dụ : Quy định thời gian cho phép bốc dỡ hàng trong hợp đồng thuê tàu chuyến theo cách sau : Thời gian cho phép bốc và dỡ hàng là 10 ngày làm việc tốt trời 24 giờ liên tục, không kể chủ nhật và ngày lễ, trừ phi có sử dụng (cargo to be loaded and discharge in 10 weather working days of 24 consecutive hours, Sundays, holidays excepted, unless used = WWDSHEXUU).

Sometimes you can just essay service writing skip past them, infer their meaning from context, and keep rolling